چجور چگونه چطور جوک بگیم مردم را بخندونیم قانون سوم از استاد سیدمحمدمجلسی HD

458
عیدالزهرا 13.3 هزار دنبال‌ کننده
چجوری چگونه چطور جک جوک خنده دار بگم بگیم بامزه باشم باشیم شوخ طبع باشم باشیم مردم را بخندونم بخندونیم از مستربین مذهبی استاد سیدمحمدمجلسی سید محمدمجلسی سیدمحمد مجلسی سید محمد مجلسی قانون ها های قوانین جک جوک گفتن روش ها های جک جوک خنده دار گفتن متدها متدهای مراحل لطیفه جک جوک خنده دار گفتن از استاد سیدمحمدمجلسی سید محمد مجلسی چجوری چگونه چطور جک جوک بگم بگیم لطیفه خنده دار بگم بگیم و بامزه باشم باشیم شوخ طبع باشم باشیم و مردم را بخندونم بخندونیم از سیدمحمدمجلسی جک جوک بامزه خفن خاکی باحال سیدمحمدمجلسی
عیدالزهرا 13.3 هزار دنبال کننده
pixel