معرفی محصولاتPIPکریسال درحوزه نظافت و پاکسازی بیمارستان

78
استفاده از محصولات پاك كننده PIP (پروبیوتیک های درحال پیشرفت) کریسال، یک راه حل ابتکاری و پایدار برای رفع مشکلات ناشی از مقاومت باکتری ها در قبال گندزداهای مورد استفاده در مراكز بهداشتی تلقی می گردد. ما را در تلگرام همراهی فرمایید chrisaliran@
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel