تشریح چشم گاو در خانه Cow eye dissection at home

525
امید حسنی نژاد 41 دنبال‌ کننده
از آزمایش های کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم ، که البته در مسابقات آزمایشگاهی مورد توجه و پرسش هست.
pixel