آموزش مقدماتی سالیدورکس- جلسه چهارم

163
آموزش مقدماتی سالیدورک solidworks ، ایجاد و حذف حجم(نمایه)،آموزش مجازی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان همدان، رشته مکانیک خودرو
کشتارگاه
%80
کارگردان: عباس امینی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
کشتارگاه
pixel