زنگ بری روی عرشه کشتی

57

زنگ بری سطوح فلزی در بخش های مختلف کشتی با استفاده از آب پر فشار خروجی از دستگاه واترجت صنعتی و استفاده از نازل مناسب شرکت منیب : 88999500-021 http://www.monibco.com/category-parts/1-water_jet

شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel