ادوارد برنیز چگونه سیگار را در میان زنان شیوع داد

2,274

چگونه خواهرزاده فروید قبح سیگار کشیدن در میان زنان را شکست؟

علی
علی 22 دنبال کننده
Anti Illuminati

Anti Illuminati

2 سال پیش
مستند قرن خود یا قرن خویشتن (Century Of The Self) به طور کامل در مورد این موضوع هست.متاسفانه چون تمام دولتها این مدل فریب توده (پروپاگاندا) را به عنوان سلاح علیه مردم و توده استفاده میکنند هیچکس مردم را در موردش آگاه نمیکنه.