توانایی های بالابر عنکبوتی 2750R - کندوکاوماشین

387
بالابر عنکبوتی Omme 2750R قابل استفاده در فضای کاری کوچک با ارتفاع دسترسی فوق العاده کاربر را قادر می سازد تا از هر مانعی برای رسیدن به محل کار به راحتی عبور نمایند، همراه نیروی محرکه قدرتمند ، قدرت مانور بالا و توزیع وزن مناسب دسترسی به هر نقطه از کار در ارتفاع را تضمین می نماید. طراحی ویژه جک ها قدرت بالابری مطلوبی را روی شیب های بالاتر از 40 درجه به این دستگاه می دهند.
pixel