فیلمبرداری هوایی پروژه عمرانی شهدای دانش آموز کرج

273

این فیلم با به روز ترین امکانات حرفه ای فیلم برداری هوایی در قطع 4K و به سفارش شهرداری کرج تولید گردیده است. همایان فیلم : 09121755098