اسلحه تک تیرانداز Barrett MRAD

1,039

سلاح اسنایپر گلنگدنی «Bolt action» برت MRAD ، بزودی نسخه پیشرفته Mk 22 ASR این اسلحه جایگزین تک تیراندازهای کنونی [M2010 ، Barrett M107 ، MK 13] مورد استفاده SOCOM و تفنگداران دریایی خواهد شد.

WTW 80 دنبال کننده
pixel