مکان نگار-اندازه گیری فاصله، مساحت و مختصات روی نقشه

618

نحوه انجام اندازه گیری فاصله و مساحت روی نقشه توسط ابزارهای توسعه داده شده در بستر مکان نگار. علاوه بر اینا امکان مشاهده مختصات راس های عوارض هندسی ترسیمی (خط و چند ضلعی) به صورت طول/عرض جغرافیایی و مختصات UTM و کار با عوارض چند تکه ای مثل MultiPolygon هم وجود داره. مکان نگار اسم یه بستر نرم افزاری متن باز ایرانیه که در حوزهٔ سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و متناسب با نیازهای داخلی، توسعه داده شده.