تخلف های گفته نشده حسین فریدون برادر رئیس جمهور

184

⭕️ دادگاه حسین فریدون برادر رییس جمهور این روزها در سکوت خبرگزاریها و بدون درز کوچکترین اطلاعاتی از محتواییت پرونده برگزار می شود..

ahoo69
ahoo69 19 دنبال کننده