پر کردن دندان | دکتر عطایی

616

برای پر کردن دندان، مواد همرنگ دندان (کامپوزیت) بهتر است یا قدیمی ترین ماده دندانپزشکی (آمالگام)؟ www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده