هفتاد و دو

116

واکنش هر یک از ما در بزنگاه‌های حساس زندگی متفاوت است... مهم اینست که ما در موقعیت‌ها و شرایط خاص چه می‌کنیم... برای شما چه چیزی در زندگی اولویت دارد و مبنای تصمیم‌گیری‌تان چیست

@ArshiyanFar
@ArshiyanFar 259 دنبال کننده