پانزدهمین کنگره ی علوم خاک ایران

63

حضور اساتید دانشگاهی در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست و کمیته های هفتگانه، پیگیری جهت تصویب لایحه ی حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی و با حمایت های دانشگاه و اتاق بازرگانی عضویت علوم خاک ایران را در مجمع جهانی خاک دنبال کنیم.

pixel