مستند «ناگفته های تاریخ آمریکا» (۱)

1,555
در این مجموعه مستند به بررسی نقاط مبهم تاریخ آمریکا و حضور این کشور در جنگ های جهانی پرداخته می شود. *** فصل اول: جنگ جهانی دوم *** منبع: doctv.ir
pixel