محسن رضایی و عملیات کربلای چهار

3,348

عده ای در واکنش به اظهارات جدید رضایی پیشنهاد داده اند که محسن رضایی برای رفع شبهات و ابهامات موجود درباره عملیات کربلای چهار کنفرانس خبری برگزار کند. باید دید این فرمانده سال های جنگ، آیا می پذیرد که در کنفرانسی خبری حاضر شود و به ابهامات پاسخ دهد؟

کیارش
کیارش 619 دنبال کننده