تیزر ساخت دبیرستان امام علی (ع) - اراک

71
ساخت مدرسه امام علی (ع) اراک توسط مهندس غلامعلی ملول (فیلسوف ، صنعت گر و کار آفرین ، هنرمند و هنر دوست ، خیر و نیکو کاری خود ساخته)
ایمان ملول 195 دنبال کننده
pixel