تشریح فعالیت ها و محصولات شرکت مبلمان اداری کارنو

193

مدیرعامل شرکت مبلمان اداری کارنو در این فیلم به معرفی محصولات و تشریح برنامه ها و فعالیت های این شرکت پرداخته است.