تبیین شعار سال۹۶/ کشور احتیاج به اقتصاد قوی دارد!

1,300
1,300 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پیشرفت همه جانبه چه جور به دست می آید؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد، اینها به دست نمی آید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه با مدیریّت قوی است؛