تیزر نمایش شهرک غرب (۴)

24

ساخت تیزر : مصطفی کزازی تیزر : نمایش شهرک غرب زمان اجرا : مرداد و شهریور ۱۳۹۶ مکان اجرا : اداره تئاتر.خانه نمایش

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 12
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel