چگونه در بستر سامانه LMS آزمون بدهم؟

1,284
در این آموزش با نحوه انجام آزمون الکترونیکی در بستر سامانه LMS آشنا خواهید شد.
pixel