این کمپین قدرتمند پاسخی برای والدین "سندرم داون"

801

یک کمپین تبلیغاتی قدرتمند کانادایی سوالات رایج در مورد سندرم داون را ارائه می دهد، افرادی که با سندرم داون زندگی می کنند در مجموعه ای از فیلمها به آنها پاسخ می دهند.