اسکن لیزری سه بعدی تهران

749

فیلم نمونه نقشه برداری سه بعدی شهری با اسکنر لیزری انقلابی GeoSLAM ZEB REVO از خیابان مفتح تهران، اطلاعات: nprco.com/gs ، سوال از تلگرام 09216019935 و اینستاگرام: instagram.com/nprco

Keshavarzvfx

Keshavarzvfx

2 ماه پیش
این در حد تست بچگانه بود تا یه پروژه پژوهشی