فیلم کوتاهی از احضار دو 360 درجه برای عینک های واقعیت مجازی

2,785
امروز این فیلم کوتاه چند دقیقه ای را برای شما به صورت 360 درجه و رایگان قرار داده ایم. توجه داشته باشید که این فیلم برای عینک های واقعیت مجازی است.
pixel