آبنمای هارمونیک میدان 22 بهمن www.ArianEng.ir

592

این ابنما هارمونیک در میدان 22 بهمن سبزوار به همت مهندس مقصودی و حمایت های بی دریغ آقای مهندس دولت ابادی مدیر عامل سازمان ، توسط شرکت آرین طراحی و نصب گردیده است. این آبنما شامل 5 رینگ و 5فواره کاسکد می باشد. اجرای پروژه:مهر ماه www.Arianeng.ir 1392