تغییر مود در دو رله صنعتی فراهوش

153
Farahosuh 11 دنبال‌ کننده
دو رله صنعتی فراهوش دارای 3 مود می باشد: مود فشاری مود لحظه ای مود ONOFF جهت تغییر مود به روش ویدئو عمل بفرمایید
Farahosuh 11 دنبال کننده
pixel