لحظه زیبای بازگشت باران به آغوش خانواده پس از ۲۴ روز

1,504

باران شیخی دختر هشت ساله‌ای که فروردین امسال در مهاجران شازند از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود، دیروز از چنگال ربایندگان در چابهار آزاد شد.