پاتک پلیس تهران به قاچاقچیان مواد مخدر در طرح ظفر

429

نخستین طرح ظفر پلیس تهران ۱۳۰۰ خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند. سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران گفت: نخستین طرح ظفر که طرح مبارزه با خرده فروشان و‌ قاچاقچیان مواد مخدر است ۲۳۰ حکم قضایی صادر و در این پاتوق‌ها و مراکز فروش‌مواد مخدر ۳۱۰ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده