تگرگ بهاری نوروز 98 مسیر شیراز به بوشهر (دشت ارژن به کازرون)

213

صحنه آهسته بارش تگرگ بسیار زیبا گرفته شده با نوت 9

آی بی تری
آی بی تری 7 دنبال کننده