بچه باهوش

400

بعضی چیزهای هرچند ساده به فکر ما آدم بزرگ ها نمیرسه، مثلا ماشینمان را با دیگری اشتباه میگیریم. بلند میشویم و قصد کاری داریم و ناگهان فراموش میشود این هم همینطور است

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel