توانبخشی شناختی RehaMove

244

این سیستم درواقع ترکیبی از تکنولوژی جامع FES این شرکت (RehaStim2) است که با دوچرخه ثابت Motomed محصول شرکت Reck ادغام شده است. این سیستم به افراد دارای ضعف در اندام های فوقانی و تحتانی و یا کسانی که که دچار فلج هستند این امکان را می دهد که با تحریک الکتریکی کوچک و کنترل شده ای که توسط دستگاه FES به عضلاتشان اعمال... ادامه در: وب:http://daj-scientific.net کانال:https://telegram.me/dajscientific