تعویض كامل مفصل زانو از زبان دكتر گنجی

3,113
در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد. Mashhad Iran Doctor. R. Ganji Orthopedic Surgeon
pixel