جعل‌ هویت‌ در‌ اسرائیل

117
@reza000x13 53 دنبال‌ کننده

مقبره‌ سرداران‌ هخامنشی‌ در‌ اسرائیل‌ که‌ دولت‌ اسرائیل‌ سعی‌ در‌ آن‌ دارد‌ به‌ جای‌ مقبره‌ عیسی‌ مسیح به‌ ملتها‌ معرفی‌ کند‌ دروغ‌ دینی‌ . دروغ‌ تاریخی‌

@reza000x13 53 دنبال کننده
pixel