معارفه تماشایی فالکائو در گالاتاسرای

165
مراسم استقبال از رادامل فالکائو در ورزشگاه گالاتاسرای به شکلی تماشایی انجام شد
کلاکت اسپرت 12.4 هزار دنبال کننده
pixel