معارفه تماشایی فالکائو در گالاتاسرای

163
مراسم استقبال از رادامل فالکائو در ورزشگاه گالاتاسرای به شکلی تماشایی انجام شد
کلاکت اسپرت 11.8 هزار دنبال کننده
pixel