آموزش سازه در رویت :7- ایجاد ترازهای ارتفاعی در تمرین

144

اگر با مفهوم تراز و Level در نرم افزار رویت آشنا نیستید اول این ویدئو را از آپارات ببینید. www.aparat.com/v/zgdc9 فرض من در تدریس این پودمان ، تمام شدن پودمان دو با موفقیت است. پس بسیاری از مطالب را از پایه توضیح نداده ام. آموزش مربوط به تراز ها و آکس ها را در همین کانال دنبال کنید.