گریز اکسیژن از جوزمین تا مشکلات دانشجویان ایرانی آمریکا

3,578

نسیم زندگی

3 سال پیش
آفرین به مجری هاتون ، مخصوصاً خانوم ها که هردفعه حجابشون هم بهتر. امیدوارم همیشه در حال پیشرفت به سوی کمال باشید. ممنون.

Elucidation

3 سال پیش
زومیت چرا نظرات را منتشر نمیکنی! این چه سیاستی داری؟؟
pixel