گزارش ویدئویی نخستین دوره مسابقه «فانوس»

168

نخستین دوره ی مسابقات ارائه های کوتاه ایده پردازی علمی در کشور تحت عنوان «فانوس» با حضور دکتر «احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر «بهاره آروین»، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دکتر «مهدی ثنایی»، مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران و دکتر «سیدمحمدمهدی غمامی»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با استقبال گسترده ی دانشجویان در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید. در این دوره ۱۴ گروه از ۲۲ گروه متقاض