پشت صحنه برنامه تابستان داغ|۹۸,۰۵.۲۳|بخش اول

18

پشت صحنه برنامه تابستان داغ با موضوع : برنامه ریزی های تابستانه و آینده سازمان بسیج جامعه بانوان ،در گفت و گو با :دکتر مینو اصلانی (رئیس بسیج جامعه زنان کشور)