آمده ام تا با کمک مردم نیشابور سربلند را به جایگاه واقعی آن برگردانم

38
گوشه ای از برنامه همایش توانیر با حضور بیش از 6 هزار نفر از همشهریان هوشیار و حساس نسبت به آینده شهر نیشابور تجمع #هزاران_نفری مردم شریف نيشابور بزرگ در حمایت از دکتر« سبحانی نیا»
pixel