مرثیه برای قطب شمال

1,281
ایتال یار نیوز
ایتال یار نیوز 1 دنبال‌ کننده

نوازندگی لوودویکو ایناودی-پیانیست ایتالیایی- در قطب شمال برای هشدار نسبت به گرم شدن زمین و آب شدن یخ های قطب شمال