ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیک

422
شرکت آسافن - طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب و فاضلاب - پکیج های تصفیه فاضلاب شهری، بیمارستانی، کشاورزی و صنعتی - سیستم های سختی گیر و تصفیه آب - تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک - واحدهای متعادل ساز، چربی گیر، دانه گیر، فازهای هوازی و بیهوزای، واحدهای ته نشینی و جداسازی لجن، واحد گندزدایی - طراحی، مشاوره و اجرا در حوزه آب و فاضلاب - www.asa-fan.com - asafan.sewage.treatment@gmail.com
pixel