بازدید رییس قوه قضاییه از زندان وکیل آباد مشهد

339

در اولین روز کاری پس از نیمه نخست تعطیلات نوروزی آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه با حضور در زندان وکیل آباد مشهد از بخش های مختلف این زندان بازدید کرد. در این بازدید که با همراهی جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ، جمعی از مسیولین من جمله دادستان مشهد و جمعی از مسئولین انجام شد؛ رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی قضایی به امور زندانیان ،حبس ، هدفمند و اقدامات آموزشی ، اصلاحی و تربیتی زندانیان تأکید کرد.