بازیافت دستمال توالت به فوتبال دستی : انگلیسی:قسمت 1

590
در این ویدئو، بازیافت مقوای رول دستمال توالت جهت تبدیل به فوتبال دستی را می بینیم. قسمت 1 ، شاهد تبدیل مقوا به ماده اولیه مورد نیاز تولید محصول جدید خواهیم بود و در قسمت 2 نحوه طراحی و تولید فوتبال دستی را در کشور آلمان خواهیم دید. این ویدئو به زبان اصلی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel