اثبات بی گناهی یک زن متهم به قتل ،پس از 17سال حبس!!

2,059

...این زن متهم به قتل یک مرد ولگرد بوده است!!!!!!!!!...این خانم در سن 42 سالگی به زندان افتاده است و در سن 59 سالگی آزاد گردید!!!!!!!!

ایران آزاد :) ...............................

ایران آزاد :) ...............................

5 سال پیش
سلام دادا میگم ازاد کردنش از صد تا فحش بدتر هااااااااااااااااااااااااااا خخخخخخخخخخخخخخخخ