ریشه نام شهر زنجان چیست؟!

34

زنگان (زنجان) شهری‌نین آدی نه معنادادیر؟! ریشه نام زنگان چیست؟!

pixel