این آقا از طریق معامله ماشین به درآمد خوبی رسیده، البته نه ماشین عادی!

1,088
خرید و فروش ماشین برای خیلی ها شغل پردرآمدیه، اما این آقا ماشین های شارژی کودکان رو میفروشه و درآمدش از خیلی از کسایی که توی کار معامله ی ماشین هستند بیشتره. حتما این ویدیو رو ببینید.
pixel