کلیپ زندگی آیت الله سید علی قاضی عارف بزرگ شیعه و استاد بسیاری از بزرگان

498

در این نماهنگ شما می توانید ابعاد زندگی مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی عارف کامل شیعه که سرسلسله بسیاری از عرفا و علما همچون مرحوم آیت الله علامه طباطبایی ، مرحوم بهجت، مرحوم سید هاشم حداد، مرحوم کشمیری، مرحوم قوچانی، مرحوم نجابت، مرحوم مسقطی و... بوده اند را ببینید و بشناسید.