تولید بیسو توسط سیف خودرو در یک نگاه

498

شرکت سیف خودرو به عنوان شریک تجاری بیسو در ایران ماه هاست که با تلاش بسیار اقدام به تولید محصولات این شرکت در ایران نموده است ، این شرکت با جان بخشیدن به کارخانه شصت ساله مرتب خودرو حالا در این شرکت اقدام به تولید خودروهای بیسو کرده است

خودروپلاس
خودروپلاس 102 دنبال کننده