چگونه صاحب یک وب سایت شویم ؟ - قسمت دوم

146

با توجه به اهمیت داشتن وب سایت برای حضور کسب و کار های سنتی و آنلاین در بازار رقابت با رقبا و در دسترس بودن دائمی برای مشتریان تیم ریچانو مراحل اساسی و مقدماتی راه اندازی یک وب سایت را برایتان تشریح نموده است https://richano.com

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel