آموزش Delegate در سی شارپ (قسمت دوم)

223

آموزش Delegate در سی شارپ (قسمت دوم ) در این جلسه راجب Delegate کمی عمیق تر می شویم و راجب Multicast Delegate صحبت میکنیم.و یاد میگیریم که چطور چند متد را با یک Delegate فراخوانی کنیم.بعد از اینکه این مطلب را فراگرفتیم راجب مفهموم lambda expression صحبت میکنیم که این مفهوم دقیقا به چه چیزی اشاره میکند.این مفهوم را در رابطه با کار در Entity frame work کار کردیم اما فی الواقع زیر ساخت آن به predicate ها برمیگردد که predicate ها نیز از رفتارهای delegate پیروی میکنند. آکادمی درسمن